Analiza sieci

Zadzwoń teraz!

  Wyślij zapytanie!

  Analiza sieci bezprzewodowej WIFI

  Jeszcze niedawno sieć bezprzewodowa w firmie odbierana była przez działy IT jako wolniejsza alternatywa dla połączeń kablowych oraz jako zagrożenie i wyłom w systemie zabezpieczeń przedsiębiorstwa. Obecnie większość działów w firmie uważa ją za wymagany standard, który wspomaga prowadzenie biznesu, zwiększa produktywność, a czasami wręcz jest niezbędnym warunkiem realizacji procesów w przedsiębiorstwie. Jak zatem zapewnić dostępność i odpowiednią wydajność sieci bezprzewodowej na całym wymaganym obszarze ? Jak zagwarantować bezpieczeństwo danych i uczynić naszą sieć odporną na ataki i zakłócenia?

  Pomiary sieci bezprzewodowych

  Oferujemy naszym Klientom usługi projektowania oraz wykonawstwa sieci bezprzewodowych w biurach, halach produkcyjnych oraz magazynach. Niezwykle ważnym elementem naszej usługi są pomiary sieci, w ramach których oferujemy:

  • badanie mocy sygnału w rzeczywistym środowisku z użyciem planowanych do wykorzystania bądź wykorzystywanych punktów dostępowych
  • badanie mocy sygnału (pokrycia) w przypadku awarii jednego lub większej ilości punktów dostępowych
  • analiza całego widma radiowego pod kątem występowania obcych sieci oraz zakłóceń
  • badanie podatności sieci bezprzewodowych na ataki
  • planowanie optymalnego rozmieszczenia punktów dostępowych stosownie do założonych parametrów pokrycia

  Analiza prowadzona w tym trybie dotyczy “istniejącej” sieci i ma na celu poprawę jakości pracy lub kontrolę konfiguracji i funkcjonowania, często może też dotyczyć poziomu bezpieczeństwa danej instalacji.

  Typowe problemy

  Do typowych problemów, które mogą być przyczyną zamówienia audytu zaliczyć można:
  • niską wydajność i/lub przepustowość sieci
  • zakłócenia radiowe prowadzące do spadku jakości
  • występowania wrogich punktów dostepowych (“rogue AP”)
  • występowanie martwych stref (stref bez pokrycia sygnału)
  • inne problemy z łącznością klientów

  Nasza specjalizacja w zakresie rozwiązań sieci bezprzewodowych oraz doświadczenia z wielu wdrożeń są dla Państwa gwarancją sprawności, niezawodności i bezpieczeństwa budowanej lub posiadanej sieci WIFI.

  Audyt sieci LAN

  Audyt bezpieczeństwa sieci LAN umożliwia weryfikację aktualnego stanu bezpieczeństwa sieci, wskazuje jej ewentualne słabe punkty oraz sposób, w jaki można zoptymalizować działające w systemie zabezpieczenia.

  W celu zidentyfikowania podatności występujących w sieci LAN nasza firma proponuje przeprowadzenie kompleksowych testów penetracyjnych. Usługa ta umożliwia niezależne określenie stanu bezpieczeństwa systemów działających wewnątrz przedsiębiorstwa oraz wykrycie naruszeń bezpieczeństwa sieci LAN.