Single Blog

Nadwyżka VAT

Nadwyżka VAT

Kiedy powstaje nadwyżka podatku VAT?
Nadwyżka podatku VAT postaje, gdy przedsiębiorca odprowadzi do Urzędu Skarbowego wyższą kwotę podatku VAT (naliczonego) w stosunku do wartości należnej. Podatnik dokonuje więc więcej zakupów niż sprzedaży. Kwota podatku VAT wynikająca ze wszystkich faktur zakupowych przewyższa kwotę podatku VAT z zebranych faktur sprzedaży. Nadwyżka podatku VAT pojawi się również w przypadku gdy faktur zakupowych jest mniej, jednak w poprzednim miesiącu bądź kwartale przedsiębiorca wykazał nadwyżkę w pliku JPK_V7.

Bardzo możliwa jest również sytuacja, w której przedsiębiorca złożył już deklarację JPK_V7 i następnie dokonuje jej korekty. W efekcie takiego działania będzie miało miejsce zmniejszenie lub zwiększenie podatku VAT naliczonego bądź należnego. Korekta JPK_V7 może skutkować również postawniem nadwyżki podatku VAT.
Co zrobić z nadwyżką podatku VAT?
Kwota nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym powinna zostać przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy. Może być to cała kwota lub jej część. Ważne jest aby rozliczenie nastąpiło w przeciągu pięciu lat (okres przedawnienia) bądź, gdy jest to nie możliwe kwota może zostać zwrócona na wskazany rachunek bankowy podatnika.
Podatnik ubiega się o zwrot całości lub części nadwyżki poprzez plik JPK_V7. W przypadku przenoszenie kwoty nadwyżki VAT w kolejnym pliku JPK_VAT zostanie wskazana wyższa kwota podatku VAT naliczonego.
Jeżeli środki pieniężne z nadwyżki podatku zostaną zwrócone na rachunek, wówczas przedsiębiorca może spodziewać się weryfikacji zasadności zwrotu w sytuacji np. gdy organy podatkowe przeprowadzają kontrolę, czynności sprawdzające lub postępowanie podatkowe.
Rolowanie nadwyżki VAT
Czasem może dojść do zjawiska nazywanego rolowaniem nadwyżki. Mowa o sytuacji, w której podatnik przenosi kwotę nadwyżki podatku VAT na kolejny okres rozliczeniowy i w tym okresie dokonuje zakupów zwiększając tym samym VAT naliczony przy niewielkiej sprzedaży. W efekcie końcowym na koniec okresu rozliczeniowego powstaje kolejna nadwyżka podatku VAT (poprzednia wygasła lecz druga pojawia się w jej miejsce).
Termin zwrotu nadwyżki VAT
Przedsiębiorca, który wybierze zwrot kwoty nadwyżki na rachunek otrzyma ją w ciągu:
25 dni od dnia złożenia deklaracji – gdy zwrot będzie na rachunek VAT bądź spełnione zostaną warunki wskazane w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT,
60 dni od dnia złożenia deklaracji – jest to podstawowy termin,
180 dni od dnia złożenia deklaracji – wysłużony termin stosowany, gdy podatnik nie wykazuje w analizowanym okresie żadnej sprzedaży tylko same zakupy.
Warto wiedzieć, że naczelnik US ma prawo przedłużenia wskazanych terminów, gdy np. uzna, że zwrot wymaga przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji.