Single Blog

  • Home
  • Przedsiębiorca jako konsument – nowe uprawnienia

Przedsiębiorca jako konsument – nowe uprawnienia

Przedsiębiorca jako konsument – nowe uprawnienia

Od 01.01.2021 weszła w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, w której rozszerzono uprawnienia konsumenckie na osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność. Zgodnie z regulacją od nowego roku 2021 przedsiębiorcy wpisani do CEiDG zostali objęci kompleksową ochroną konsumencką. Przedsiębiorca jako konsument? Jakie są korzyści? Co się zmienia? Więcej w artykule.

Przedsiębiorca jako konsument – co się zmienia? Jakie korzyści dla przedsiębiorcy?
Do końca roku 2020 w prawie funkcjonowało pojęcia przedsiębiorcy oraz konsumenta. Od roku 2021 obok tych podmiotów pojawia się trzeci, czyli przedsiębiorca na prawach konsumenta. Dodanie nowego podmiotu pozwala przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność zapewnić lepszą ochronę konsumencką. Warunkiem potraktowania przedsiębiorcy jako konsumenta jest zawarcie umowy z innym przedsiębiorcą (tzw. B2B), która nie ma charakteru zawodowego, nie jest traktowana jako związana bezpośrednio z branżą przedsiębiorcy.
Nowe regulacje nie są przewidziane dla spółek. Tylko przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może być potraktowany jako konsument.
Taki przedsiębiorca może liczyć m.in. na możliwość reklamacji, odstąpienia od zawartej umowy na odległość bądź poza lokalem firmy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów lub 12 miesięcy, gdy sprzedawca nie poinformuje wcześniej kupującego o przysługującym mu prawie odstąpienie od zawartej umowy. Przedsiębiorcę, który będzie traktowany jako konsument wprowadzona regulacja ochrania przed postanowieniami umów, które rażąco naruszają jego interesy bądź są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Przedsiębiorca będzie mógł powołać się na przepisy Kodeksu cywilnego, które odnoszą się do niedozwolonych postanowień umownych, czyli tzw. klauzul abuzywnych.
Czego nie zwróci przedsiębiorca na prawach konsumenckich?
Przedsiębiorca jako konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy w przypadku produktów tracących swoje pierwotne wartości po ich rozpakowania lub takich, które zostały wykonane na indywidualne zamówienie według przyjętych wcześniej wytycznych. Do produktów, które nie będą podlegać zwrotowi zaliczyć można także towary charakteryzujące się krótkim okresem przydatności do spożycia, bilety zakupione przez Internet na różne wydarzenia kulturalne czy bilety lotnicze.
Jak rozpoznać czy zakup przedsiębiorcy ma charakter niezawodowy?
Wraz z pojawiem się zapisów wprowadzających pojęcie przedsiębiorcy na prawach konsumenckich pojawiły się pytania typu: jak weryfikować czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność dokonuje zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością? Weryfikacja z pewnością nie będzie łatwa. Aby zweryfikować taki zakup można powołać się na zapisy widoczne w CEiDG. Ocenie podlegać będzie więc przedmiot transakcji oraz zakres przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, czyli tzw. PKD.
UWAGA!
Przedsiębiorca, który zostanie potraktowany jako konsument pomimo wielu nowych przywilejów niestety nie będzie mógł skorzystać z pomocy Prezesa UOKiK czy rzeczników praw konsumenta.
Do wprowadzonych zmiany powinni przygotować się sprzedawcy artykułów przez sklepy internetowe. Istotna jest aktualizacja regulaminów oraz zachowanie obowiązku informacyjnego dla przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność o możliwości odstąpienia od umowy, co do końca 2020 roku nie było wymagane.