Single Blog

  • Home
  • JPK V7 – ważne informacje

JPK V7 – ważne informacje

exabytes 24 marca 2022 0 Comments

JPK V7 – ważne informacje

Przedsiębiorcy prowadzący działalności gospodarcze mają obowiązek składania deklaracji podatkowych oraz rozliczania VAT-u. Pomocą w tym ma być Jednolity Plik Kontrolny – dokument, który 1 października 2020 roku zastąpi deklaracje VAT i pliki JPK VAT. Z czego składa się JPK V7? Jakie transakcje należy w nim oznaczyć? Jak rozliczyć VAT według nowych zasad?
JPK V7 – jakie elementy wchodzą w skład dokumentu?
Jednolity Plik Kontrolny to dokument składany drogą elektroniczną, który dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich, nazywana deklaracyjną, obejmuje wszystkie elementy wyszczególniane w rozliczeniu VAT. Druga zaś, nosząca miano ewidencyjnej, zawiera wszelakie dane podawane dotychczas za pomocą plików JPK VAT. Tym samym JPK V7 jest dokumentem informującym o różnego rodzaju transakcjach zakupowych i sprzedażowych.
W Jednolitym Pliku Kontrolnym, oprócz danych zawieranych w JPK VAT i deklaracji VAT, należy również umieścić takie elementy jak kwoty podatku VAT oraz dane wszystkich klientów. W JPK V7 powinny znaleźć się także informacje na temat okresu pliku oraz celu i daty jego złożenia, adres Urzędu Skarbowego podatnika, dane potrzebne do obliczenia wielkości podatku należnego i naliczonego, jak również wysokość nadwyżki VAT z poprzedniej deklaracji. Przedsiębiorca ma także obowiązek podania wszelkich informacji wymaganych do opisu jego działalności gospodarczej.
JPK V7 – jakie elementy należy oznaczyć w dokumencie?
Deklaracja JPK V7 powinna zawierać wiele istotnych informacji. Niektóre z nich wymagają również dodatkowego oznaczenia kodami liczbowymi lub literowymi. Służą one między innymi do wskazania transakcji, które wiążą się z ryzykiem oszustwa podatkowego oraz finansowego.
Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą związaną z handlem alkoholem czy papierosami, powinna w deklaracji JPK V7 oznaczyć kodami 01 i 04 transakcje związane z tymi rejonami gospodarki. Przedsiębiorca, który sprzedaje paliwa lub olej opałowy, ma zaś obowiązek oznaczenia ich numerami 02 i 03. Podobne zasady obowiązują w przypadku sprzedaży lub zakupu usług związanych z odpadami (05), części elektronicznych i różnych urządzeń (06), samochodów (07), czy metali (08). Kodami należy oznaczyć również między innymi sprzedaże wysyłkowe (SW), dostawy dzieł sztuki na zasadach marży (MR_UZ), czy dokumenty wewnętrzne (WEW).
JPK V7 – jak rozliczyć podatek VAT od października 2020 roku?
Obowiązkiem złożenia deklaracji elektronicznej JPK_V7 są objęci wszyscy czynni podatnicy VAT. Można ją dostarczyć w dwóch różnych wariantach, zależnych od formy rozliczenia podanej na formularzu VAT-R. Podatnik odprowadzający podatki w systemie miesięcznym powinien złożyć dokument JPK_V7M. Przedsiębiorca rozliczający się kwartalnie zobowiązany jest zaś do wypełnienia pliku JPK_V7K. Terminy dostarczenia deklaracji nie ulegają zmianie. W obu przypadkach JPK V7 należy złożyć do 25 dnia kolejnego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.
Oprócz JPK V7 podatnik w razie potrzeby powinien wciąż składać inne dokumenty, takie jak VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12 czy VAT-14. Nie jest już jednak objęty obowiązkiem wypełniania załączników VAT-ZZ, VAT-ZD czy VAT-ZT. Ulegają one bowiem likwidacji wraz z deklaracją VAT.
Należy pamiętać o tym, aby dokładnie i uważnie podawać wszystkie informacje w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Popełnienie błędu i brak jego skorygowania w ciągu 14 dni może bowiem skutkować karą finansową w wysokości 500 złotych. Warto także zwrócić uwagę na to, że obowiązek wypełniania JPK V7 nie działa wstecz. Tym samym wszelkie korekty za okresy sprzed 1 października 2020 roku należy dokonywać poprzez dostarczenie poprawionej deklaracji VAT oraz pliku JPK VAT.
JPK V7 – podsumowanie
Wypełnienie deklaracji JPK V7 bez wątpienia może wydawać się trudne i skomplikowane. Wprowadza ona bowiem wiele ogromnych zmian w sposobie księgowania transakcji. Dobrze jest więc poświęcić czas na zapoznanie się z nowymi zasadami rozliczania VAT-u. Dzięki temu uniknie się kar finansowych i dodatkowych wizyt w urzędach.
JPK_V7 a program do fakturowania
Nasze programy do faktur Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel pozwalają wygenerować podstawowe pliki JPK oraz nowe JPK_V7 z deklaracją VAT.