Single Blog

  • Home
  • Kody GTU na fakturach

Kody GTU na fakturach

exabytes 24 marca 2022 0 Comments

Kody GTU na fakturach

Początek października 2020 to szereg zmian dla przedsiębiorców. Oprócz konieczności generowania nowego pliku JPK_V7 wprowadzone regulacje wymuszają na przedsiębiorcach podawanie szczegółowych informacji o przeprowadzanych transakcjach. Zmiany prawne w 2020 roku to m.in. kody GTU. Czym one są? Co oznaczają poszczególne grupy? Kody GTU w programie do fakturowania. Więcej w artykule.
Czym są kody GTU?
Kody GTU to oznaczenie numeryczne grup towarowo-usługowych na wystawianych dokumentach. Kody te należy stosować do nowej struktury JPK_V7. Wprowadzenie kodów GTU to nałożenie na przedsiębiorców obowiązku każdorazowej weryfikacji przynależności sprzedawanych towarów czy też świadczonych usług do jednej z trzynastu grup i stosownego oznaczania ich na dokumentach w ewidencjach sprzedaży i zakupu.
Co oznaczają poszczególne kody GTU?
Przepisy prawa rozdzieliły oznaczenia dla towarów i usług. W przypadku towarów zastosowanie mają kody GTU od „01” do „10”, dla usług są to oznaczenia od „11” do „13”. Poniżej prezentujemy szczegóły każdego z oznaczeń:
GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),
GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,
GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,
GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy,
GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy,
GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,
GTU_08: metale szlachetnie i nieszlachetne,
GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
GTU_10: budynki, budowle, grunty,
GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe
GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej.
Od kiedy stosować kody GTU?
Kody GTU są obligatoryjne od 01.10.2020 i stosuje się je zarówno dla towarów nowych jak i używanych oraz usług. Oznaczenie kodów GTU wystąpi również w przypadku wystawienia faktur korygujących do faktur, które zostały otrzymane przed 01.10.2020. Warunkiem konieczności zastosowania oznaczenia jest korygowanie towarów i usług, które podlegają od 01.10.2020 oznaczeniom GTU.
Kody GTU a program do fakturowania
W naszych programach do fakturowania Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel przedsiębiorca wystawiając fakturę ma możliwość oznaczenie towarów i usług odpowiednim kodem GTU.