Single Blog

  • Home
  • Oznaczenie SW na fakturach dotyczących sprzedaży wysyłkowej a nowy plik JPK_V7

Oznaczenie SW na fakturach dotyczących sprzedaży wysyłkowej a nowy plik JPK_V7

exabytes 24 marca 2022 0 Comments

Oznaczenie SW na fakturach dotyczących sprzedaży wysyłkowej a nowy plik JPK_V7

Zmiana podatkowa polegająca na wprowadzeniu pliku JPK V7 budzi wiele wątpliwości. W teorii ma być jednak uproszczeniem dla przedsiębiorców. Plik zastępuje bowiem obowiązek wysyłki osobnych deklaracji w postaci pliku VAT i pliku JPK VAT. Nowa struktura oprócz uprzednio podawanych informacji, podawać ma również szczegółowe oznaczenia określonych transakcji.
Co zawiera nowy plik JPK V7
JPK V7, to w dużym skrócie zbiór danych dotyczących zarówno transakcji zakupu, jak i sprzedaży. Plik zawiera poszczególne wartości transakcji, kwoty i stawki podatku VAT, a także dokładne dane kontrahentów.  Jego formuła dzieli się na dwie części. Pierwszą dotyczącą części ewidencyjnej (podobną do wcześniejszego pliku JPK VAT) i drugą dotyczącą części deklaracyjnej (pozycje wykazywane wcześniej na deklaracji VAT).
Nowy plik w przypadku określonych sytuacji wymaga od przedsiębiorcy także dodatkowych oznaczeń. Chodzi między innymi o oznaczenia związane ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju. Dla tego rodzaju transakcji właściwe będzie oznaczenie SW.
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, a nowy plik JPK V7 – oznaczenie SW
Wprowadzenie do obiegu pliku JPK_V7 na wielu przedsiębiorcach wymusza szerszy zakres podawanych danych. Nowe wytyczne dotyczą przeprowadzanych transakcji i oznaczania konkretnych ich rodzajów. Szczególne znaczenia odgrywa sprzedaż wysyłkowa, dla której właściwym symbolem stały się dwie literki –SW.
SW na fakturach dotyczących sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju odnosi się do całego dokumentu, a nie tylko poszczególnego produktu.
W sytuacji, gdy dana faktura dokumentuje sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju przed przekroczeniem limitu, przy symbolu SW musi pojawić się cyfra 1. Kiedy jednak faktura nie dokumentuje takiej transakcji, należy w tym miejscu pozostawić 0.
Termin składania JPK V7
Deklaracje VAT za wrzesień albo trzeci kwartał bieżącego roku, podatnicy muszą złożyć do 26 października. Termin składania pierwszego pliku JPK V7 za październik 2020 przypada z kolei 25 listopada 2020 roku.
Na czym polega sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju?
Sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju określa art. 2 pkt 23 ustawy o VAT. Na mocy wskazanego dokumentu, przez taką sprzedaż rozumie się dostawę konkretnych towarów, które są albo wysyłane, albo transportowane. Ponad to towar musi być wysłany przez przedsiębiorcę lub na jego rzecz z terytorium jego kraju na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. Sama dostawa musi być również dokonana na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej albo na rzecz osoby prawnej, która nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej i nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Pojęciem sprzedaży wysyłkowej określa się zatem transakcje, w których towary są dostarczane przez sprzedawcę do innego kraju UE. Ponad to dostawy dokonuje się tutaj na rzecz podatnika, który nie ma obowiązku wykazania i rozliczenia WDT. Innym przykładem jest dostawa na rzecz osoby fizycznej, która wcale nie jest podatnikiem VAT.
Jednolity plik kontrolny JPK V7 nosi nazwę JPK V7M w odniesieniu do podatników miesięcznych. Nazwę JPK V7K rezerwuje się z kolei dla podatników kwartalnych. Z początkiem października 2020 stał się podstawą rozliczenia podatkowego zarówno dla mikro-, małych, jak i średnich czy dużych przedsiębiorców.